Categories
Pensii Ştiri

Indicatorii utilizaţi în sistemul public de pensii pentru anul 2020

Indicatorii utilizaţi în sistemul public de pensii pentru anul 2020 sunt:

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

5.163 lei – în perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020 (conform Legii nr.47/2019);
5.429 lei – începând cu data de 9 ianuarie 2020 (conform Legii nr. 6/2020).  

!!!!! Pe cale de consecinţă, valoarea câştigului salarial mediu brut, aferentă lunii ianuarie 2020, este de 5.376 lei.  

II. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele:
25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; • 4%  – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;
8%  – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă;  

Pe cale de excepţie, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, datorează o cotă de contribuție de asigurări sociale de 21,25%.