Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul a adoptat concluzii pentru a asigura competitivitatea

Consiliul a adoptat concluzii privind o mai bună reglementare, pentru a asigura competitivitatea şi creşterea durabilă şi incluzivă.

În concluziile sale, Consiliul subliniază importanţa unor evaluări ale impactului riguroase şi bazate pe principii, luând în considerare atât costurile, cât şi beneficiile. Acesta îşi exprimă sprijinul deplin pentru un comitet de control normativ imparţial în cadrul Comisiei.

Consiliul ia act de intenţia Comisiei de a aplica aşa-numitul instrument bazat pe principiul numărului constant şi subliniază că această abordare normativă de compensare ar trebui să sporească beneficiile reglementărilor pentru întreprinderi şi cetăţeni, fără să reducă standardele sociale şi ecologice. Acesta reafirmă angajamentul său faţă de principiul potrivit căruia trebuie să gândim mai întâi la scară mică şi necesitatea de a consulta în mod sistematic IMM-urile şi microîntreprinderile.

Consiliul salută anunţul înlocuirii platformei REFIT cu platforma adaptată la cerinţele viitorului şi solicită Comisiei să asigure vizibilitatea noii platforme. În cele din urmă, Consiliul subliniază importanţa examinărilor ex-post şi reaminteşte necesitatea unui set de standarde minime de calitate.