Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Administratorul fondului de pensii trebuie să se asigure că valoarea capitalului nu scade sub valoarea capitalului minim

În Monitorul Oficial nr. 155/2020, a fost publicată Norma nr.7/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat şi pentru completarea art.33 din Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.15/2010.

Norma prevede că administratorul fondului de pensii administrat privat trebuie să se asigure că, pe toată durata de funcţionare, valoarea capitalului său social nu scade sub valoarea capitalului social minim reprezentând echivalentul în lei al sumei de 4 milioane de euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României.

În situaţia în care capitalul social scade sub valoarea prevăzută mai sus, administratorul va notifica A.S.F. fără întârziere şi va proceda la reîntregirea capitalului social.