Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Mai multe acte normative au fost adoptate de Guvern

Guvernul a publicat lista actelor normative care au fost adoptate în şedinţa de ieri:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Achiziţie autospeciale de supraveghere cu termoviziune”

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Achiziție de mijloace de mobilitate navală necesare FRONTEX – Șalupe de intervenţie”

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii aflate în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Satu Mare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar, precum şi scăderea unui teren din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Satu Mare, ca urmare a retrocedării acestuia către persoanele fizice îndreptăţite, în condiţiile legii


5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului şi a plății cotizației anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2019-30 iunie 2020

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum şi a Hotărârii Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.053/2014

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poștale a imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală (necarbogazoasă), perimetrul BARNAR VEST, judeţul Suceava

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea stemei comunei Sărățeni, judeţul Mureş

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Construire cămin studențesc-Universitatea Transilvania din Brașov, str.Iuliu Maniu nr.41A, municipiul Brașov, judeţul Brașov”