Categories
Autorităţi şi instituţii publice Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a prezintat Strategia privind datele și Strategia privind inteligența artificială

Comisia îşi dezvăluie ideile şi acţiunile pentru o transformare digitală care să fie în avantajul tuturor şi să reflecte valorile noastre cele mai de preţ, care ne definesc ca europeni: deschiderea, echitatea, diversitatea, democraţia şi încrederea.

Este viziunea unei societăţi europene impulsionate de soluţii digitale ce ţin cont, mai presus de orice, de interesele cetăţenilor săi, o societate ce oferă noi oportunităţi întreprinderilor şi încurajează dezvoltarea unor tehnologii fiabile pentru a promova o societate deschisă şi democratică şi o economie dinamică şi viabilă. Sectorul digital poate juca un rol de prim-plan în combaterea schimbărilor climatice şi asigurarea tranziţiei către o economie verde. 

Strategia europeană privind datele şi opţiunile de politică menite să asigure dezvoltarea unei inteligenţe artificiale (IA) centrate pe factorul uman, constituie primii paşi către realizarea acestor obiective.