Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Guvernul a publicat lista actelor normative care vor fi discutate astăzi

Guvernul a publicat lista actelor normative care vor fi discutate astăzi:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2014
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Dezvoltarea Portului Tulcea – Etapa I”
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73 km 78+519”, judeţul Argeş
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Brăila, Alba, Buzău, Braşov, Constanţa, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Sibiu, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi municipiul Bucureşti
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea, organizarea şi funcționarea Comitetului Interministerial pentru Coordonarea şi Monitorizarea Participării României la Programele şi Iniţiativele Europene Gestionate Centralizat de către Comisia Europeană.