Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii

Declaraţia privind impozitul pe profit va suferi moficări!

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”.

Astfel, prin ordonanţa sus menţionată, au fost abrogate art. 367 – 375 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.70 alin.(1) lit.c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Ca urmare a modificărilor legislative, plătitorii de accize nu mai datorează contribuţiile pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate şi cota de 1% datorată Ministerului Tineretului şi Sportului.

Având în vedere cele de mai sus, se impune modificarea formularului 120 „Decont privind accizele”, care conţine informaţii detaliate privind sumele deduse în cursul anului, pe destinaţiile prevăzute de lege, din valoarea accizelor datorate în anul de raportare, pe produse sau grupe de produse accizabile.