Categories
Articole

CCR.Sintagma “al exemplarelor cu potenţial agresiv” din cuprinsul OUG nr.55/2002 este constituţională?

Regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi este reglementat de OUG nr. 55/2002.

Potrivit ştirilor juridice Ordonanţa menţionată mai sus a făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate

CCR a fost sesizată pentru a se pronunţa asupra sintagmei “al exemplarelor cu potenţial agresiv” din cuprinsul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, dispoziţii care au următorul cuprins: “(4) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1).”

Motivarea excepţiei de neconstituţionalitate

Se susţine că sintagma “al exemplarelor cu potenţial agresiv” din cuprinsul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 încalcă principiul respectării legilor şi principiul legalităţii incriminării şi pedepsei, precum şi dreptul la un proces echitabil, întrucât nu satisface cerinţele de previzibilitate a legii.

În plus textul art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 – la care norma de incriminare mai sus menţionată face trimitere – se referă la câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a) şi b), precum şi la “exemplarele cu potenţial agresiv”, în condiţiile în care actul normativ nu explicitează această sintagmă şi nu indică rasele de câini vizate.

Decizia Curţii Constituţionale

CCR a reţinut că nu este clar dacă, prin folosirea sintagmei “al exemplarelor cu potenţial agresiv” din cuprinsul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002, legiuitorul a urmărit impunerea măsurii purtării botniţei şi a ţinerii în lesă, în locurile publice, cu privire la toate exemplarele canine – care, evident, nu se încadrează în prevederile art. 1 lit. a) din acelaşi act normativ -, indiferent de rasă sau vârstă, sau numai în ceea ce priveşte acei câini care, datorită puterii sau dimensiunii maxilarului, au capacitatea de a răni sau omorî oameni ori animale domestice.

Curtea observă că înţelesul sintagmei “al exemplarelor cu potenţial agresiv” nu poate fi lămurit – cu titlu de certitudine – nici prin efectuarea unei analize a ansamblului normativ din care aceasta face parte.

Prin Decizia nr. 678/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 126/2020, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi constată că sintagma “al exemplarelor cu potenţial agresiv” din cuprinsul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi este constituţională în măsura în care vizează orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private sau orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.

.