Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Au fost stabilite priorităţile pentru bugetul UE pe anul 2021!

Consiliul a adoptat următoarele concluzii prin care îşi stabileşte priorităţile pentru bugetul UE pe 2021.

„1. Consiliul subliniază că procedura bugetară pentru exerciţiul financiar 2021 va fi prima din cadrul noii perioade de programare 2021-2027. În această privinţă, bugetul va juca un rol important în elaborarea şi îndeplinirea obiectivelor şi priorităţilor Uniunii.

2. Consiliul subliniază necesitatea ca toate instituţiile şi organismele Uniunii să respecte toate elementele noului cadru financiar multianual (CFM) şi să se conformeze acestora atunci când stabilesc şi execută bugetul pentru 2021.

3. Consiliul reiterează faptul că bugetul ar trebui să fie stabilit în conformitate cu principiile bugetare prevăzute în Regulamentul financiar, în speţă principiile unităţii, anualităţii, bunei gestiuni financiare şi transparenţei.