Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost adoptate măsuri de securitate referitoare la riscurile operaţionale

În Monitorul Oficial nr. 115/2020, a fost publicat Regulamentul BNR nr. 2/2020 privind măsurile de securitate referitoare la riscurile operaţionale şi de securitate şi cerinţele de raportare aferente serviciilor de plată.

Conform Regulamentului prestatorii de servicii de plată trebuie să prevadă într-un document formal măsuri de securitate adecvate pentru gestionarea riscurilor operaţionale şi de securitate, legate de serviciile de plată pe care le oferă.

Nivelul de detaliu al descrierii măsurilo trebuie să fie proporţional cu dimensiunea prestatorului de servicii de plată, precum şi cu natura, scopul, complexitatea şi caracterul riscant al serviciilor de plată pe care prestatorul de servicii de plată le oferă sau intenţionează să le ofere.