Categories
Internaţional Ştiri

România trebuie să adopte o strategie bugetară pentru perioada 2020-2022!

Comisia a adoptat un raport privind România, în conformitate cu articolul 126 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), care analizează în ce măsură ţară noastră respectă criteriul deficitului prevăzut de tratat.

Raportul urmăreşte adoptarea de către România a unei strategii bugetare pentru perioada 2020-2022, care se estimează că va duce la un deficit public ce depăşeşte valoarea de referinţă de 3 % prevăzută de tratat pentru anii 2019, 2020 şi 2021. Din raport rezultă că România nu respectă criteriul deficitului definit în tratat şi că deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este, prin urmare, justificată.