Categories
Asigurări de sănătate Sănătate Ştiri

Noi reguli privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

În Monitorul Oficial nr. 109/2020, a fost publicată OUG nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

O noutate este faptul că se prevede că se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi perioadele în care persoanele asigurate au realizat, în temeiul legislaţiei interne a unui stat membru al Uniunii Europene, a Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului european privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de instituţia competentă la care acestea au fost asigurate anterior.

Se prevede că pentru personalul militar în activitate, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, drepturile băneşti aferente concediilor medicale se calculează şi se plătesc conform prevederilor legale specifice acestor categorii de personal şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.