Categories
Economie Ştiri Transporturi

A fost publicată Hotărârea privind interoperabilitatea sistemului feroviar

În Monitorul Oficial nr. 112/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar.

Hotărârea stabileşte condiţiile care trebuie îndeplinite pentru realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar din România cu sistemul feroviar al Spaţiului Economic European într-un mod compatibil cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară în vederea definirii unui nivel optim de armonizare tehnică, pentru a permite facilitarea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor de transport feroviar în interiorul Spaţiului Economic European şi cu statele terţe şi pentru a contribui la finalizarea spaţiului feroviar unic european şi realizarea progresivă a pieţei interne.

Aceste condiţii se referă la proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea şi întreţinerea elementelor acestui sistem, precum şi la calificările profesionale şi condiţiile de sănătate şi de siguranţă aplicabile personalului care contribuie la exploatarea şi întreţinerea sa.