Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Statutul poliţiştilor din penitenciare a suferit modificări

Statutul poliţiştilor din penitenciare a suferit modificări care au fost aduse prin Ordonanţă de urgenţă. Vorbim de OUG. nr. 8/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 89/2020.

Aceste modificări erau necesare ţinând seama de considerentele reţinute de Curtea Constituţională în Decizia nr. 90/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 343 din 6 mai 2019, potrivit căreia “aspectele esenţiale privind ocuparea posturilor de execuţie şi de conducere de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare -cum sunt tipul probelor de examen/concurs, condiţiile în care candidaţii sunt declaraţi “admişi” şi posibilitatea de contestare -trebuie să fie reglementate prin lege organică, urmând ca regulile specifice acestei proceduri să fie explicitate şi detaliate prin ordin al ministrului justiţiei” .

Ordonanţa reglementează modul de desfăşurare a concursurilor, constituirea comisiilor de concurs, ocuparea posturilor.