Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Familiile şi persoanele singure vor fi sprijinite financiar!

În Monitorul Oficial nr. 85/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 101/2020 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă.

A fost aprobată acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 1.647.800 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pe anul 2020, pentru sprijinirea unui număr total de 470 de familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, inundaţii, accidente, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.