Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a prezintat o evaluare a eficacităţii cadrului de supraveghere economică

Comisia a prezintat o evaluare a eficacităţii cadrului de supraveghere economică şi a lansat o dezbatere publică privind viitorul său.

Cadrul UE pentru supravegherea economică a îndrumat statele membre în eforturile lor de a-şi îndeplini obiectivele de politică economică şi bugetară. El a contribuit totodată la o coordonare mai strânsă a politicilor economice, la corectarea dezechilibrelor macroeconomice, la reducerea deficitelor publice şi a nivelurilor datoriei publice şi a creat condiţiile pentru o creştere durabilă şi pentru realizarea strategiei Uniunii pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă.

Cu toate acestea, persistă unele vulnerabilităţi, iar cadrul bugetar a devenit din ce în ce mai complex, fapt care nu încurajează adeziunea la normele pe care le prevede.