Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost instituiţi la nivel de lege indicatorii de evaluare pentru poliţiştii din penitenciare

Ministerul Justiţiei a propus iar Guvernul României a aprobat proiectul de O.U.G. de modificare şi completare a Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare.

Proiectul a stabilit, în acord cu decizia Curţii Constituţionale nr. 90/2019, regulile detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante aferente funcţiilor de execuţie şi conducere de poliţist de penitenciare, precum şi instituirea expresă, la nivel de lege, a indicatorilor de evaluare pentru poliţiştii de penitenciare şi a modului de echivalare a gradelor profesionale cu gradele militare.

Reglementarea era necesară având în vedere obligaţia de a implementa, de urgenţă, decizia Curţii Constituţionale, dar şi a faptului că toate concursurile din sistemul administraţiei penitenciare au fost suspendate în urma acestei decizii ducând la deficienţe în activitatea acesteia.