Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Este interzisă introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

Recent, O.U.G. nr. 5/2020 a modificat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic.

Se prevede că este interzisă introducerea pe piaţă a unui organism modificat genetic, ca atare sau parte componentă a unui produs, fără autorizaţie sau fără autorizaţie emisă de un alt stat membru.

Evaluarea riscului asupra sănătăţii umane şi a mediului se poate realiza de către notificator, individual sau prin organisme ştiinţifice independente sau experţi independenţi, cu experienţă în evaluarea activităţilor cu organisme modificate genetic.