Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Organizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor!

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Recent, în Monitorul Oficial nr. 55/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Conform Hotărârii Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind planificarea strategică, mediu, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, siguranţa construcţiilor şi amenajărilor hidrotehnice, hidrologie, hidrogeologie, meteorologie, în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale.