Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social

ICCJ. Cum interpretăm sintagma “dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi”?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unei chestiuni de drept care a condus la interpretare neunitară în practica judiciară.

Obiectul sesizării

A fost supusă atenţiei următoarea chestiune de drept: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma “dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi” trebuie interpretată în sensul că persoana aflată în plasament care se înscrie la o facultate nu mai poate reveni pentru a se reînscrie la o altă specializare sau persoana aflată în situaţia respectivă se poate înscrie la o nouă facultate apreciindu-se că este vorba despre aceeaşi formă de învăţământ, schimbându-se numai specializarea.

Practica judiciară

Într-o prima opinie s-a susţinut că lămurirea înţelesului sintagmei “formă de învăţământ de zi” din cuprinsul art. 55 alin. (2) al Legii nr. 272/2004 nu se poate realiza decât în coroborare cu dispoziţiile art. 23 şi 25 din Legea nr. 1/2011 privitoare la formele de organizare a învăţământului potrivit cărora sintagma “formă de învăţământ de zi” se interpretează în sensul că include forma de învăţământ cu frecvenţă, cu excluderea formei de învăţământ la distanţă.

O altă opinie a susţinut că sintagma “dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi” trebuie interpretată în sensul că persoana aflată în plasament care se înscrie la o facultate nu mai poate reveni pentru a se înscrie la o altă specializare.

Decizia ÎCCJ

Prin Decizia nr. 62/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 51/2020 în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, sintagma “dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi” se interpretează în sensul că persoana aflată în continuarea studiilor care se înscrie la o nouă facultate/specializare beneficiază de protecţie specială în condiţiile prevăzute de art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, în măsura în care programul corespunzător de studii universitare de licenţă, conform art. 140 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, la care s-a înscris iniţial nu este finalizat.