Categories
Dreptul muncii Salarizare Ştiri

Indemnizaţia de hrană acordată personalului din sănătate se cuprinde în baza de calcul a contribuţiilor!

Recent a fost admisă sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov şi, în consecinşă, Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a reţinut că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. a), art.142 lit. s) pct. 3, precum şi ale art. 157 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia de hrană acordată personalului din sistemul sanitar, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. (1) şi (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se cuprinde în baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi în baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018.