Categories
Funcţionari publici Ştiri

Funcţionarul public încadrat în serviciul de control este încadrat ca personal de specialitate?

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat asupra statutului personalului cu statut de funcţionar public încadrat în serviciul de control în sănătate publică din direcţiile de sănătate publică.

Instanţa a stabilit că personalul cu statut de funcţionar public încadrat în serviciul de control în sănătate publică din direcţiile de sănătate publică, cu pregătire profesională superioară în medicină şi confirmare în specialităile medicale de igienă, medicina muncii şi sănătate publică, nu face parte din categoria „personalului de specialitate” din direcţiile de sănătate publică, prevăzut în anexa nr. II capitolul I pct. 2 nota 1 din Legea-cadru nr. 153/2017.