Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Noutăţi legislative.Ministerul Educaţiei va deveni Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Ministerul Educaţiei şi Cercetării este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.

În Monitorul Oficial nr. 34/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Potrivit acesteia Ministerul Educaţiei şi Cercetării are rol de sinteză şi de coordonare în domeniul educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, elaborează şi implementează politica naţională în domeniul educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. Ministerul Educaţiei şi Cercetării are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al politicii în domeniul resurselor umane din sfera educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

Reamintim că pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării îndeplineşte următoarele funcţii principale:
a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;
b) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;
c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;
d) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ – metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar prin care se realizează politicile din domeniile sale de activitate.

Conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării se exercită de către ministrul educaţiei şi cercetării, care are calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal al ministerului. Ministrul educaţiei şi cercetării reprezintă Ministerul Educaţiei şi Cercetării în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

Potrivit noutăţilor legislative, patrimoniul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Cercetării şi Inovării şi Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România pe baza protocolului de predare – preluare încheiat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019.

De reţinut că în cuprinsul contractelor, convenţiilor, înţelegerilor, protocoalelor în care Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Cercetării şi Inovării şi Autoritatea Naţională pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România au fost parte, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale din domeniul educaţiei, formării profesionale, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării în care s-au folosit denumirile “Ministerul Educaţiei Naţionale”, “Ministerul Cercetării şi Inovării” şi “Autoritatea Naţională pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România” se va citi “Ministerul Educaţiei şi Cercetării”.