Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele acte normative adoptate de Guvern

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa Guvernului României din data de 16 ianuarie 2020.

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat (PRIMĂ LECTURĂ).

II. PROIECTE DE LEGE ASUPRA CĂRORA GUVERNUL ÎŞI VA ANGAJA RĂSPUNDEREA ÎN PARLAMENT
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

III. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Bucureşti, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011.
2. Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998.

IV. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. Ordonanţă de Urgenţă pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I, punctul 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art.58 alin. (1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
2. Ordonanţă de Urgenţă pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
3. Ordonanţă de Urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.