Categories
Articole Magistraţi Pensii

RIL admis. Acordarea pensiei de serviciu magistraţilor condamnaţi!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost recent sesizată cu privire la pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare o chestiune de drept care a creat probleme de interpretare.

Potrivit ştirilor juridice, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea chestiune de drept:
“Interpretarea dispoziţiilor art. 832 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în sensul de a se stabili următoarele:
– dacă această dispoziţie legală se aplică în cazul condamnărilor pentru infracţiunile la care face referire textul de lege menţionat, săvârşite anterior completării aduse Legii nr. 303/2004 prin Legea nr. 118/2014;
– dacă această dispoziţie legală îi vizează şi pe judecătorii al căror drept la pensie de serviciu a fost stabilit şi pus în plată anterior completării Legii nr. 303/2004 prin Legea nr. 118/2014, dar a căror condamnare a intervenit după această modificare legislativă.”

Art. 832 din Legea nr. 303/2004 prevede că nu beneficiază de pensia de serviciu şi de indemnizaţia judecătorii, procurorii, magistraţii – asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care, chiar ulterior eliberării din funcţie, au fost condamnaţi definitiv ori s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pentru o infracţiune de corupţie, o infracţiune asimilată infracţiunilor de corupţie sau o infracţiune în legătură cu acestea, săvârşite înainte de eliberarea din funcţie. Aceste persoane beneficiază de pensie în sistemul public, în condiţiile legii.

ICCJ a stabilit că legea se aplică de la data intrării ei în vigoare, deci numai situaţiilor produse sub imperiul acesteia – faptelor, şi nu doar condamnărilor pronunţate după intrarea în vigoare a legii – prin norma de la art. II din Legea nr. 118/2014, legiuitorul a exclus de sub incidenţa legii situaţiile trecute.

Prin Decizia nr. 43/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/2020 a fost admisă sesizarea şi s-a stabilit că în interpretarea şi aplicarea art. 832 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004, dispoziţia legală menţionată nu se aplică în cazul condamnărilor pentru infracţiuni săvârşite anterior intrării sale în vigoare.