Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene va funcţiona în cadrul MAE

În Monitorul Oficial nr. 20/2020, a fost publicată Hotărârea nr. 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul afacerilor externe.

M.A.E. va aviza acţiunile şi poziţiile promovate în cadrul activităţilor Uniunii Europene de către celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, pe domeniile lor de competenţă. Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a informa M.A.E. despre rezultatele participării reprezentanţilor români la activităţile Uniunii Europene.

În cadrul M.A.E. va funcţiona, în coordonarea directă a ministrului afacerilor externe, Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru Tribunalul Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, prin intermediul căruia se asigură reprezentarea juridică a statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene şi în faţa Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.”