Categories
Contencios-administrativ Ştiri

Mai multe dispoziţii din Legea contenciosului administrativ au fost declarate neconstituţionale

Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, a decis:

1. A admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.7 alin.(6) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.212/2018, sunt constituţionale numai în măsura în care nu impun autorităţii publice contractante parcurgerea procedurii prealabile.

2. A admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător”din cuprinsul dispoziţiilor art.7 alin.(6), art.11 alin.(1) lit.e) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.212/2018, precum şi sintagma „data încheierii procesului-verbal de conciliere” din art.11 alin.(2) din Legea nr.554/2004 sunt neconstituționale.