Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie

Ce valoare a atins datoria externă a Romîniei?

În perioada ianuarie – noiembrie 2019, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 924 milioane euro, comparativ cu 8 205 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 473 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 135 milioane euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 485 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 134 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 5 145 milioane euro (comparativ cu 5 017 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2018), din care participaţiile la apital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 4 496 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 649 milioane euro.