Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit se află în fază de proiect

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Proiectul are la baza faptul că prin Legea nr.30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare au fost modificate dispozițiile privind direcționarea unei sume din impozitul anual pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea de burse private.