Categories
Internaţional Ştiri

La nivel european există un sistem comun de schimb de date referitoare la vehicule şi la permise de conducere

În Monitorul Oficial nr. 9/2020 a fost publicată Legea nr. 258/2019 pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art. 115 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Autorităţile centrale stabilesc şi întreţin un sistem comun de schimb de date referitoare la vehicule şi la permise de conducere, denumit în continuare “Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere”, EUCARIS.

 În cadrul EUCARIS, autorităţile centrale permit accesul reciproc la o anumită parte determinată din datele înregistrate în băncile de date centrale referitoare la vehiculele şi permisele de conducere ale părţilor.