Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Direcţia fonduri externe nerambursabile are un nou Regulament de organizare

Direcţia fonduri externe nerambursabile are un nou Regulament de organizare şi funcţionare.

Ordinul nr. 152/2019 a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile.

Direcţia fonduri externe nerambursabile reprezintă structura de specialitate din cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne fără personalitate juridică, care asigură coordonarea şi controlul activităţilor referitoare la gestionarea fondurilor externe nerambursabile, precum şi elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestui domeniu de activitate.

Direcţia fonduri externe nerambursabile coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, în conformitate cu atribuţiile prevăzute în legislaţia naţională, europeană şi regulamentele specifice, activitatea structurilor cu competenţe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile.