Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Tarifele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară au fost actualizate!

În Monitorul Oficial nr.5 din 7 ianuarie 2020, a fost publicat Ordinul nr. 3470/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Tariful pentru cererile care au ca obiect imobile situate pe raza teritorială a aceluiaşi oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară se poate achita fie printr-un document de încasare distinct, anexat fiecărei cereri, fie printr-un singur document de încasare, care se anexează în original uneia dintre cereri. 

Pentru cererile privind actele juridice care au ca obiect mai multe bunuri imobile ce sunt situate pe raza teritorială a mai multor OCPI-uri, tariful se poate achita printr-un singur document de încasare numai pentru imobilele situate în aria teritorială a aceluiaşi OCPI.