Categories
Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Se va menţine cuantumul indemnizaţiei de hrană de care beneficiază personalul din sectorul bugetar

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În vederea evitării creării de presiuni suplimentare asupra cheltuielilor bugetare, în anul 2020 se propune menţinerea indemnizaţiilor funcţiilor de demnitate publică alese şi numite, la nivelul acordat în anul 2019, menţinerea indemnizaţiei de hrană de care beneficiază personalul din sectorul bugetar la nivelul aflat în plată în anul 2019, precum şi menţinearea indemnizaţiei de merit la nivelul de 6.240 lei.

Se propune ca în cadrul instituțiilor și autorităților publice ocuparea prin detasare a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice să se realizeze numai cu personal din instituţiile publice. Astfel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ nu se mai pot efectua detaşări la instituţiile autorităţilor publice centrale şi locale de la operatori economici cu capital majoritar sau integral de stat, precum şi de la persoane juridice de drept privat.