Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiecte de acte normative care au fost incluse pe agendă şedinţei Guvernului

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinței Guvernului României din data de 6 ianuarie 2020.

I. PROIECTE DE LEGI
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019.
2. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Varianta de ocolire Huşi”, judeţul Vaslui.
2. Proiect de Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.