Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministrul Afacerilor Interne poate delega dreptul de a semna în numele său!

Ministrul afacerilor interne coordonează la nivel strategic întreaga activitate a unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în cadrul ministerului.

Conform Ordinului nr. 155/2019 secretarii de stat şi secretarul general semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne,documentele promovate de structurile pe care le coordonează.

Delegarea dreptului de a semna în numele şi pentru ministrul afacerilor interne nu aduce atingere reglementărilor privind competenţele de gestiune a resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne, reglementărilor privind împuternicirea ordonatorilor de credite în unităţile Ministerului Afacerilor Interne ori altor reglementări interne care stabilesc competenţe explicite de aprobare/avizare/semnare, a căror aplicare are întâietate.