Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Registrul agricol pentru perioada 2020-2024 a fost aprobat!

A fost aprobat registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024.

Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole, precum şi cele privind gestionarea registrului agricol în format electronic vor fi suportate din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile publice prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare, elaborează norme tehnice privind completarea registrului agricol, aprobate prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor respective.