Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţia consumatorului Ştiri

ANPC a desfăşurat acţiuni de verificare a respectării prevederilor legale privind siguranţa jucăriilor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a desfăşurat, la nivel naţional, în perioada 18.11-13.12.2019, o acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind siguranţa jucăriilor, inclusiv la comerţul online.

Categories
Internaţional Ştiri

Vom aniversa Ziua Europeană a Protecţiei Datelor!

Pe data de 28 ianuarie 2020, se aniversează Ziua Europeană a Protecţiei Datelor, care marchează împlinirea a 39 de ani de la semnarea, la Strasbourg în anul 1981, a Convenţiei 108 pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal – primul instrument legal adoptat în domeniul protecţiei datelor.

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ.Instituirea măsurilor asigurătorii înfiinţate în cadrul unui proces penal

Înalta curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Autoritatea pentru Digitalizarea României va prelua noi activităţi

În Monitorul Oficial nr. 38/2020 a fost publicată OUG nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.

Categories
Ştiri

Se doreşte menţinerea fluidităţii traficului feroviar între UE şi Elveţia

Comitetul pentru transporturi terestre Elveţia a adoptat dispoziţiile tranzitorii pentru menţinerea fluidităţii traficului feroviar între Uniunea Europeană şi Elveţia, prin Decizia nr. 2/2019.

Categories
Dreptul muncii Salarizare Ştiri

Indemnizaţia de hrană acordată personalului din sănătate se cuprinde în baza de calcul a contribuţiilor!

Recent a fost admisă sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov şi, în consecinşă, Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a reţinut că:

Categories
Funcţionari publici Ştiri

Funcţionarul public încadrat în serviciul de control este încadrat ca personal de specialitate?

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat asupra statutului personalului cu statut de funcţionar public încadrat în serviciul de control în sănătate publică din direcţiile de sănătate publică.

Categories
Articole Drept penal

Competenţa soluţionării cererii prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare recursul în interesul legii referitor la competenţa soluţionării cererii prin care persoana privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza Legii nr. 169/2017 privind restul de pedeapsă rezultat dintr-o condamnare anterioară şi cumulat cu pedeapsa în a cărei executare se află.

Categories
Drept civil Ştiri

ÎCCJ.Căile de atac nu sunt supuse taxei de timbru dacă vizează soluţiile pronunţate de instanţele anterioare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 şi art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt supuse taxei judiciare de timbru căile de atac atunci când acestea vizează soluţiile pronunţate de instanţele anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părţi, de acordare a cheltuielilor de judecată.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Personalul didactic poate solicita continuarea activităţii până la vârsta de 65 de ani!

Legea educaţiei naţionale a fost recent modificată de O.U.G. nr. 3/2020.

Se prevede că în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul didactic poate opta pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege pentru bărbaţi, respectiv vârsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita acest drept.