Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Mai multe spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei vor fi închiriate!

Mai multe spaţii aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei vor fi închiriate conform proiectului de Hotărâre lansat în dezbatere publică de Ministerul Justiţiei.

Ministerul Justiţiei, în calitate de administrator pentru spaţiile definite, va organiza procedura de licitaţie publică pentru închiriere, în scopul celor declarate, în condiţiile legii. Durata contractului va fi pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act adițional; în contractul de închiriere vor fi prevăzute clauze privind utilizarea, conservarea şi restituirea suprafeţelor închiriate, clauze de natură să asigure exploatarea potrivit specificului, precum şi clauze privind rezilierea de drept, fără nicio altă formalitate, a contractului de închiriere în cazul schimbării destinaţiei.

Preţul minim al închirierii pentru spaţiul utilizat este de 1000 lei/lună; chiria încasată va fi virată în întregime la bugetul de stat.