Categories
Organizare judiciară

Reguli noi pentru instituţiile emitente de monedă electronică

Instituţiile emitente de monedă electronică trebuie să se supună regulilor prevăzute în Regulamentul nr. 5/2019 privind instituţiile emitente de monedă electronică.

Regulamentul stabileşte:
a) cerinţele şi documentaţia ce trebuie prezentate Băncii Naţionale a României în vederea autorizării instituţiilor emitente de monedă electronică;
b) cerinţe privind persoanele care intenţionează să deţină sau să cedeze participaţii calificate la instituţiile emitente de monedă electronică;
c) metodologia de calcul al necesarului de fonduri proprii şi cerinţe cu privire la calculul fondurilor proprii disponibile ale unei instituţii emitente de monedă electronică aferente activităţii cu monedă electronică;
d) cerinţele de aprobare ori informare prealabilă şi cele de notificare a Băncii Naţionale a României privind modificările intervenite în situaţia instituţiilor emitente de monedă electronică;
e) cerinţele de raportare ale instituţiilor emitente de monedă electronică.