Categories
Ştiri

Exercitarea profesiei de fizioterapeut. Noi norme metodologice!

Au fost aprobate normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Profesia de fizioterapeut se exercită în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Evidenţa fizioterapeuţilor se realizează la nivel teritorial şi la nivel naţional. La nivel naţional evidenţa se asigură de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România, denumit în continuare CFZRO, iar la nivel teritorial, de către colegiile teritoriale stabilite potrivit statutului CFZRO.