Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Se doreşte modernizarea cooperării judiciare la nivel european

UE depune eforturi pentru a moderniza schimburile transfrontaliere dintre autorități prin digitalizare și prin utilizarea tehnologiei informației pentru a îmbunătăți cooperarea judiciară în materie civilă și comercială.

Pentru a realiza acest lucru, Consiliul a adoptat poziția sa de negociere (abordare generală) cu privire la două regulamente modificate, una privind obținerea de probe și una referitoare la notificarea sau comunicarea actelor.

Proiectele de regulamente prevăd modernizarea cooperării judiciare în materie civilă și comercială în ceea ce privește obținerea de probe, precum și notificarea sau comunicarea actelor. Proiectele de amendamente îmbunătățesc eficiența și rapiditatea procedurilor judiciare transfrontaliere, profitând de digitalizare și de utilizarea tehnologiei moderne; totodată, prin aceste mijloace, ele promovează accesul la justiție și la un proces echitabil pentru părți.