Categories
Magistraţi Ştiri

Noi reglementări privind atribuirea locuinţelor de serviciu magistraţilor

În Monitorul Oficial nr. 970/2019 a fost publicat Ordinul nr. 4887/2019 pentru modificarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006.

Se prevede că refuzul nejustificat al unei locuinţe de serviciu aflate în stare corespunzătoare de folosinţă şi care respectă cerinţele minimale de suprafaţă prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conduce la respingerea cererii.

Acest fapt nu împiedică formularea unei noi cereri de către solicitant în vederea atribuirii unei locuinţe de serviciu, conform prezentului regulament.

Se asimilează refuzului nejustificat netransmiterea de către solicitant a unui răspuns în termen de 5 zile de la comunicarea ofertei, precum şi retragerea cererii de atribuire a unei locuinţe într-un termen mai scurt de 30 de zile de la înregistrarea ei.