Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete

Cum își exercită statul dreptul de preempțiune, la vânzarea monumentelor aflate în proprietate privată?

O națiune care nu dă doi bani pe trecut, pe conservarea tradițiilor, a vestigiilor și cunoașterea istorică, ar putea plăti un preț mult prea scump în viitor. Un preț pe care, dacă l-ar putea cunoaște și anticipa, puține națiuni ar fi pregătite să-l achite. Sau, mai probabil, nicio națiune n-ar fi dispusă să-și asume imensul cost! Printre altele, evoluția de la stadiul de populație la cel de popor și apoi la cel de națiune (civică), a însemnat și o dezvoltare a preocupărilor pentru conservarea patrimoniului material și imaterial rămas de la străbuni.

Categories
Articole Transporturi

OUG privind circulaţia pe drumurile publice a suferit modificări. Ce e nou?

Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute OUG nr. 195/2002.

Categories
Articole Fiscalitate

Sintagma “care constituie mijloace de probă” din Codul de procedură fiscală este neconstituţională!

Curtea Constituţională a fost sesizată să se pronunţe asupra unei excepţii de neconstituţionalitate cu privire la o dispoziţie din Codul de procedură fiscală.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Categories
Ştiri Transporturi

A fost aprobată Metodologia pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem

A fost aprobată Metodologia pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi utilizatorii de reţea semnificativi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 233/2019.

Metodologia pentru schimbul de date între operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi utilizatorii de reţea semnificativi stabileşte:
a) schimbul de date structurale între operatorul de transport şi de sistem, operatorul de distribuţie şi gestionarii instalaţiilor de producere a energiei electrice racordate la sistemul de distribuţie;
b) schimbul de date referitoare la programare şi prognoze între operatorul de transport şi de sistem, operatorul de distribuţie şi gestionarii instalaţiilor de producere a energiei electrice racordate la sistemul de distribuţie.


Categories
Drept penal Ştiri

ÎCCJ. Incidenţa prescripţiei răspunderii penale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat că incidenţa prescripţiei răspunderii penale, în cazul omisiunii discutării în cursul judecăţii, poate fi analizată doar pe calea căii extraordinare de atac a contestaţiei în anulare, în condiţiile art. 426 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Pentru 2020 se stabileşte un contingent de 30.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa forţei de muncă din România!

În Monitorul Oficial nr.1031 din 23 decembrie 2019, a fost publicată Hotărârea nr.968/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2020.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Decretele semnate de Preşedinte în Ajunul Crăciunului!

Preşedintele României, a semnat următoarele decrete:
– decret pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului;
– decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
– decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2019 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;


– decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum şi pentru modificarea art. 11⁵ alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
– decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
– decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Mai multe spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei vor fi închiriate!

Mai multe spaţii aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei vor fi închiriate conform proiectului de Hotărâre lansat în dezbatere publică de Ministerul Justiţiei.

Categories
Internaţional Ştiri

A fost adoptată o reformă esențială în sectorul transportului rutier din UE

S-a făcut un important pas înainte în ceea ce priveşte asigurarea unei reforme esenţiale a sectorului transportului rutier din UE odată cu aprobarea de către Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi al Consiliului (Coreper) a unei serii de propuneri – cunoscute drept „pachetul privind mobilitatea” – referitoare la condiţiile de muncă ale conducătorilor auto, normele speciale privind detaşarea conducătorilor auto în transportul internaţional, accesul la piaţa transportului de mărfuri, precum și la îmbunătăţirea asigurării respectării legislaţiei.

Categories
Ştiri

A fost micşorată indemnizaţia lunară a persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România

În Monitorul Oficial nr.1033 din 23 decembrie 2019, a fost publicată Legea nr. 248/2019 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.