Categories
Internaţional Ştiri

Consiliul UE își reafirmă sprijinul pentru respectarea dreptului internațional umanitar

Consiliul își reafirmă sprijinul ferm pentru respectarea și promovarea dreptului internațional umanitar, astfel cum au fost transpuse în Orientările UE privind promovarea respectării dreptului internațional umanitar.

Consiliul subliniază, de asemenea, că dreptul internațional reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente pe care comunitatea internațională le are pentru asigurarea protecției și a demnității tuturor persoanelor și amintește obligația de a-l respecta și de a asigura respectarea sa în toate circumstanțele.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost prorogat termenul pentru restituirea unor sume donatorilor!

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene a fost aprobată de Legea nr. 225/2019.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ministerul Muncii și Protecției Sociale va fi reorganizat

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Categories
Organizare judiciară

Ce promite proiectul rectificării bugetare?

Proiectul de Ordonanță cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 a fost lansat în dezbatere publică.

Prin proiectul de act normativ se propune alocarea, prin redistribuire, a sumei de 2.279 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, alocarea sumei de 3.484 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, din care 1.325 mii lei prin redistribuire și 2.159 mii lei prin suplimentarea sumelor defalcate, precum și alocarea sumei de 447 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul particular și cel confesional acreditate.

Categories
Articole Dreptul muncii

Aplicarea sancţiunilor disciplinare de către angajator! Amenzile disciplinare sunt interzise!

Respectarea disciplinei muncii este o obligație generală a oricărui salariat, obligație ce derivă din raportul de subordonare care se stabilește între părți prin încheierea contractului individual de muncă și subzistă pe toată durata de executare a acestuia.

Potrivit art. 247 din Codul muncii, angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

Categories
Organizare judiciară

Ordonanţa privind răspunderea materială a militarilor afectează accesul liber la justiţie?

Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor a constituit recent obiectul unei sesizări de neconstituţionalitate.

În motivarea excepţiei s-a susţinut că sintagma “nefiind obligatoriu ca membrii comisiei să fi participat la efectuarea cercetării administrative“, cuprinsă în art. 30 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998, potrivit căruia “verificarea temeiniciei contestaţiei poate fi făcută de persoana prevăzută la alin. (2) sau de o comisie de soluţionare a contestaţiei, numită de aceasta, nefiind obligatoriu ca membrii comisiei să fi participat la efectuarea cercetării administrative”, este neconstituţională în măsura în care este permis ca din această comisie să facă parte tocmai persoanele care, efectuând cercetarea administrativă, au reţinut tendenţios în sarcina contestatorului săvârşirea unei fapte similare neglijenţei ori abuzului în serviciu, aspecte ce pot fi asimilate unei acuzaţii în materie penală.

Categories
Organizare judiciară

A fost sărbătorită Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor

Cu ocazia sărbătoririi, la 25 noiembrie, a Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au făcut următoarea declarație:

Categories
Organizare judiciară

Normele metodologice pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială se află în dezbatere publică

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea pentru aprobarea OUG privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare, reexaminată

Președintele României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației.

Categories
Organizare judiciară

Au fost stabilite pragurile valorice pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra – UE

Au fost stabilite pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra – UE cu bunuri în anul 2020.

În acest sens a fost adoptat Ordinul nr. 1827/2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra – UE cu bunuri în anul 2020.