Categories
Organizare judiciară

România trebuie să dezvolte un sistem informatic de monitorizare a circulației produselor accizabile

Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere României pentru că nu a finanțat și dezvoltat la timp noile versiuni ale unui sistem informatic pentru monitorizarea circulației produselor accizabile (alcool, tutun și produse energetice) la nivelul UE.

Normele UE (în principal Directiva 2008/118/CE a Consiliului) permit produselor accizabile să circule în regim de amânare a plății accizelor, cu condiția ca documentele electronice să fie prelucrate în mod corespunzător în statele membre de expediere și de sosire.

Categories
Articole Fiscalitate

Este oficial! Avem noi reguli privind procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală

Aşa cum anunţam în ştirile anterioare procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală a suferit unele modificări iar actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial nr. 945/2019 a fost publicat Ordinul nr. 3008/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Sancţiunea perimării executării silite instituie un privilegiu în favoarea statului?

Potrivit ştirilor juridice, Codul de procedură fiscală a constituit recent motiv al invocării unei excepţii de neconstituţionalitate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că sancţiunea perimării executării silite corespunde dezideratului aducerii la îndeplinire, într-un mod eficient, adică operativ, a titlului executoriu, sancţionând, astfel, comportamentul culpabil şi dilatoriu al creditorului, acest lucru neîntâmplându-se în cazul creanţelor fiscale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CCR a amânat pronunţările cu privire la mai multe cauze

Plenul Curții Constituționale a amânat pentru data de 11 decembrie 2019 pronunţările cu privire la următoarele cauze:
A. Cererea formulată de președintele Consiliului Superior al Magistraturiide soluționare a conflictului juridic de natură constituțională între ministrul justiției, respectiv Ministerul Justiției, pe de o parte, și Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte;

Categories
Internaţional Ştiri Taxe/Impozite

Comisia solicită României să alinieze la legislația UE normele sale privind tratamentul TVA

Comisia a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru nepunerea în aplicare în mod corect a normelor UE (Directiva 2006/112/CE a Consiliului) privind tratamentul TVA aplicat obiectelor second-hand care conțin metale prețioase sau pietre prețioase.

Categories
Fiscalitate Organizare judiciară Ştiri

A fost adoptată o ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene!

În Monitorul Oficial nr. 945/2019, a fost publicată Legea nr. 227/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene.

OUG prevede:
-În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în situaţiile reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost adoptate măsuri pentru predarea materialelor electorale pentru alegerea Preşedintelui României

Au fost adoptate unele măsuri pentru predarea materialelor electorale rezultate din al doilea tur pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete de promulgare semnate de Preşedinte!

Președintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:
– decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene;

Categories
Articole Dreptul muncii

Angajatorii sunt obligaţi să elibereze adeverinţe de vechime angajaţilor cât şi foştilor angajaţi!

Angajatorii sunt obligaţi să completeze adeverinţe de vechime pentru fiecare angajat, în care se trec mutaţiile intervenite pe durata executării contractului individual de muncă, respectiv: încheierea contractului individual de muncă (CIM), modificarea CIM, suspendarea CIM, încetarea CIM.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Avem noi reglementări privind asigurarea calităţii educaţiei

Pentru evaluarea externă a calităţii educaţiei a fost înfiinţată Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, ARACIS, şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, ARACIP.

În Monitorul Oficial nr. 945/2019 a fost publicată Legea nr. 229/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.