Categories
Internaţional Ştiri Taxe/Impozite

Comisia solicită României să alinieze la legislația UE normele sale privind tratamentul TVA

Comisia a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru nepunerea în aplicare în mod corect a normelor UE (Directiva 2006/112/CE a Consiliului) privind tratamentul TVA aplicat obiectelor second-hand care conțin metale prețioase sau pietre prețioase.

Dreptul Uniunii prevede o schemă specială de TVA destinată facilitării comerțului de bunuri de consum de ocazie în ceea ce privește aceste obiecte. Normele din România exclud toate obiectele second-hand care conțin metale prețioase, pietre prețioase sau pietre semiprețioase de la regimul special de TVA și creează dificultăți pentru întreprinderile din acest sector. În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autorităților române.