Categories
Economie Ştiri

A fost emis un prospect de emisiune de stat în vederea finanţării deficitului bugetar

Ordinul nr. 3638/2019 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 946/2019.

Acesta prevede că în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna noiembrie 2019 se aprobă prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro, în valoare nominală totală de 200.000.000 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Valoarea nominală totală a emisiunii de obligaţiuni de stat cu cupon denominate în euro poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei în intervalul orar 10,00 – 12,00.