Categories
Internaţional Ştiri

Consiliul UE își reafirmă sprijinul pentru respectarea dreptului internațional umanitar

Consiliul își reafirmă sprijinul ferm pentru respectarea și promovarea dreptului internațional umanitar, astfel cum au fost transpuse în Orientările UE privind promovarea respectării dreptului internațional umanitar.

Consiliul subliniază, de asemenea, că dreptul internațional reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente pe care comunitatea internațională le are pentru asigurarea protecției și a demnității tuturor persoanelor și amintește obligația de a-l respecta și de a asigura respectarea sa în toate circumstanțele.

Concluziile exprimă, de asemenea, angajamentul UE de a răspunde nevoilor umanitare în creștere rapidă din întreaga lume, de a consolida coordonarea dintre acțiunile din domeniul umanitar, al dezvoltării și al păcii și de a aborda mai eficient impactul umanitar al schimbărilor climatice.