Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Avem noi reglementări privind asigurarea calităţii educaţiei

Pentru evaluarea externă a calităţii educaţiei a fost înfiinţată Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, ARACIS, şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, ARACIP.

În Monitorul Oficial nr. 945/2019 a fost publicată Legea nr. 229/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

Conform ultimelor noutăţi, ARACIP realizează evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, acreditării sau menţinerii acreditării în învăţământul preuniversitar de stat fără verificarea existenţei autorizaţiei de securitate la incendiu şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare.

ARACIS are obligaţia de a îndeplini şi respecta standardele privind asigurarea calităţii pe baza cărora funcţionează entităţile membre ale Registrului european al agenţiilor de asigurare a calităţii, precum şi de a dobândi calitatea de membru al acestui registru.