Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost adoptate măsuri pentru predarea materialelor electorale pentru alegerea Preşedintelui României

Au fost adoptate unele măsuri pentru predarea materialelor electorale rezultate din al doilea tur pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019.

După finalizarea operaţiunilor de numărare a voturilor şi de consemnare a rezultatelor celui deal doilea tur pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din ţară, locţiitorul acestuia şi operatorul de calculator, însoţiţi, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv, se deplasează la sediul biroului electoral judeţean sau al biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, unde predau următoarele materiale electorale:
a) un dosar sigilat şi ştampilat însoţit de ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare, care cuprinde două exemplare ale procesului – verbal privind consemnarea rezultatelor votării, toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate;
b) un dosar distinct, care cuprinde listele electorale permanente, listele electorale suplimentare şi extrasele din listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare;
c) plicul sigilat conţinând ştampilele cu menţiunea “VOTAT”, împreună cu tuşiera sau tuşierele primite, formularele şi declaraţiile aferente funcţionării Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, ecusoanele, timbrele autocolante, buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, buletinele de vot neîntrebuinţate şi anulate, precum şi orice alte materiale rezultate din procesul electoral, introduse în saci sau cutii, după caz;
d) ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare.